Státní závěrečné zkoušky léto 2022

29. 4. 2022 9:00 Michael Krbek

Bakalářské studijní programy

Písemná část státních závěrečných zkoušek je společná pro program Fyzika a všechny jeho specializace, program Aplikovaná fyzika a program Fyzika se zaměřením na vzdělávání a bude se konat v pondělí 20.6.2022 v posluchárně F2. Registrace začíná v 8.30, vlastní zkouška v 9.00. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde

K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů.

Program Fyzika

 • specializace Fyzika: 23.6. v posluchárně F-Lenc, 5 studujících, komise: prof. von Unge, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Munzar, doc. Dubroka, doc. Hoder
 • specializace Fyzika: 24.6. v posluchárně F-Lenc, 5 studujících, komise: prof. von Unge, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Munzar, prof. Tyc, doc. Dubroka

První den 23.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

Druhý den 24.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

 

 • specializace Astrofyzika: 1.7. v posluchárně F-Lenc, 6 studujících, komise: prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Mikulík, doc. Zejda

Den 1.7.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

 

Program Fyzika se zaměřením na vzdělávání

 • 22.6.2022 v posluchárně F-Lenc, 4 studující (1 obhajující), komise: doc. Bochníček, doc. Lacina, prof. Munzar, prof. Musilová, doc. Štefl

Den 22.6.

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

 

Program Aplikovaná fyzika

 • 27.6.2022 v posluchárně F-Lenc, 4 studující, komise: prof. Vašina, prof. Tyc, doc. Mikulík, doc. Souček
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

Magisterské studijní programy

Obhajoba diplomové práce i další ústní části zkoušky budou v různé dny. K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

Program Fyzika

 • obhajoby specializací Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika 3.6.2022 F-Lenc 7 studujících
  komise: prof. Kudrle, prof. Tyc, prof. Krtička, doc. Dubroka, doc. Dvořák
 • obhajoby specializací Fyzika kondenzovaných látek a Astrofyzika 6.6.2022 F-Lenc 7 studujících
  komise: prof. Musilová, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Dvořák, doc. Werner
 • ústní část specializací Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika 8.6.2022 F3, příprava F4 7 studujících
  komise: prof. Kudrle, prof. Musilová, prof. Krtička, doc. Dvořák, doc. Chaloupka
 • ústní část specializací Fyzika kondenzovaných látek a Astrofyzika 15.6.2022 F3, příprava F4 7 studujících
  komise: prof. Tyc, prof. Kudrle, prof. Krtička, doc. Dubroka, doc. Chaloupka, doc. Werner

První den obhajob 3.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

Druhý den obhajob 6.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

První den ústní část 8.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

Druhý den ústní část 15.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

Program Biofyzika

 • 16.6. v zasedací místnosti ÚFKL, 4 studující, komise: prof. Kozelka, prof. Mornstein, doc. Mikulík, doc. Kubíček
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

Program Radiologická fyzika

 • 27.6. v zasedací místnosti ÚFKL, 4 studující, komise: prof. Mornstein, prof. Munzar, prof. Šlampa, doc. Sabol, dr. Ptáček, dr. Súkupová, Mgr. Dvořák, Ing. Novák
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
 

Program Učitelství fyziky pro střední školy

 • obhajoby 1.6.2022 v posluchárně F-Lenc, 2 studující, komise: doc. Lacina, doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Navrátil
 • písemná část zkoušky z didaktiky fyziky se bude konat dne 6.6.2022 v 9.00 v učebně Fs1.
 • ústní část 13.6.2022
 • v posluchárně F-Lenc, 4 studující, komise: doc. Lacina, doc. Bochníček, prof. Musilová, dr. Nečas

Obhajoby 1.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

Ústní část 13.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
         

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info