Ústav fyzikální elektroniky

Studium a VÝUKA

Předměty garantované pracovištěm | Výuka zajišťovaná pracovištěm

Doktorsky studijn program Fyzika plazmatu - seznam předmětů


Seminář ÚFE

Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na podzimní semestr 2019 je následující:

10.10. Dr. Z. Navrátil – habilitační přednáška

17.10. Dr. I. Adamovich - Laser Diagnostics for Measurements of Electric Fied and Excited Metastable Species in Nonequilibrium Plasmas and Reacting Flows

24.10. Mgr. J. Faltýnek – Zpřesnění mikrovlnné diagnostiky plazmatu pomocí modelování elektromagnetického pole

21.11. Prof. D. Munzar – Vysokoteplotní supravodiče

28.11. Dr. Z. Bonaventura - Fyzika Hallových motorů

Zbylé termíny mohou být využity pro přednášky hostů a zahraničních profesorů, resp. jako náhradní, dojde-li k přeložení původního termínu konání semináře. O případných změnách budete informováni e-mailem. 


Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na jarní semestr 2019 je následující:

28.2. Doc. L. Mrňa, ÚPT - Aktuální trendy a druhy výkonových laserů a jejich aplikace

14.3. Doc. V. Mazánková, FCh VUT – Simulace procesů v prebiotických atmosférách pomocí elektrických výbojů

21.3. Mgr. P. Bílek – Simulation of electron interactions with liquid water and processes related to sub-nanosecond electrical breakdown

4.4. Mgr. B. Tesaříková - školení BOZP a PO

11.4. Dr. Z. Bonaventura - Fyzika Hallových motorů

18.4. Mgr. M. Michlíček - Plazmové polymery připravené z cycklopropylaminu – charakterizace a diagnostika plazmatu

9.5. Dr. T. Hoder – habilitační přednáška

Zbylé termíny mohou být využity pro přednášky hostů a zahraničních profesorů, resp. jako náhradní, dojde-li k přeložení původního termínu konání semináře. O případných změnách budete
informováni e-mailem.


Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na podzimní semestr 2018


Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 11:00 do 11:50 v posluchárně F1.

4.10. Mgr. Petr Bílek - Electric field determination in air plasmas from intensity ratio of nitrogen spectral bands

11.10. Hanan Hasan Saleh, Ph.D. - Radiation protection principles - Assessment of energy absorption buildup factors and exposure buildup
factors for biological matrices

18.10. Mgr. Matej Fekete - Vplyv ionizácie rozprášených častíc na hysterézne správanie reaktívneho HiPIMS procesu

25.10. Dr. P. Šrámková – Poly(2-oxazoline)s based biomaterials: from synthesis to applications

8.11. Dr Francisco J. Gordillo - Vázquez, Atmospheric Electricity in the Earth and other planets of the Solar System

22.11. prof. Petr Vašina - Tvrdé a přesto houževnaté tenké vrstvy  - příprava, vlastnosti, použití

29.11. Dr. Hans Höft - Tracking breakdown in atmospheric pressure discharges by synchronized fast optical and electrical diagnostics


13.12. Dr Citlali Sánchéz Aké

O případných změnách budete informováni e-mailem.


Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na jarní semestr 2018

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 11:00 do 11:50 v posluchárně F1.

1.3. Dr. P. Souček - X-B-C: nový materiál pro tvrdé povlaky se zvýšenou lomovou houževnatostí

8.3. Dr. D. Kováčik – habilitační přednáška

22.3. Bc. D. Burda - Termální sulfurizace ALD deponovaných WO3 vrstev pomocí dimethyl sulfidu

29.3. Mgr. A. Obrusník - Modelování plazmatu v simulační platformě PlasmaSolve

12.4. Dr. O. Brzobohatý (ÚPT)- Optické chytáni (na ÚPT)

19.4. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. -  Vyšší harmonické frekvence v kapacitně vázaném plazmatu

26.4. Dr. M. Šíra (ČMI) - název bude oznámen

3.5. Mgr. M. Mrkvičková - Detekce atomárního olova v atomizátorech pomocí LIF

10.5. Bc. S. Sihelník - Aktivace a čištění skla neizotermickým plazmatem za atmosférického tlaku


XX.X. Mgr. P. Bílek - Sensitivity analysis and uncertainty quantification for electric field determination in air from nitrogen spectral bands intensity ratio


Zbylé termíny mohou být využity pro přednášky hostů a zahraničních profesorů, resp. jako náhradní, dojde-li k přeložení původního termínu
konání semináře. O případných změnách budete informováni e-mailem.


Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na podzimní semestr 2017


Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 11:00 do 11:50 v posluchárně F1.


21.9. Prof. M. Černák – informace k zahájení akademického roku, Interakce streameru s katodou


5.10. Dr. C. Vitelaru - Laser based diagnostics in magnetron sputtering discharges: Temporal and spatial description of
HiPIMS


12.10. Dr. K. Fricke - Atmospheric Pressure Plasma-based generation of antimicrobial surface properties - Deposition of copper films
and repase coatings 


19.10. M. Jílek - LACS®-Technologie pro hybridní depozice PVD (vakuový oblouk + magnetron)

26.10. Prof. K. Kutasi - Application of low temperature plasmas in biomedicine and agriculture

2.11. V. Štěpánová - Aplikace a diagnostika DCSBD výboje


9.11. S. Mirzaei - Nanostructured W-B-C coatings produced by magnetron sputtering


16.11. Dr. M. Froehlich - HiPIMS and Plasma Based Ion Implantation – an interesting combination

23.11. seminář se nekoná

30.11. dr. Eugen Stamate - název bude oznámen

7.12. Prof. O. Guaitella - Atmospheric pressure plasma jets interaction with surfaces

14.12. P. Ondračka - Ab initio and experimental study of optical and structural properties of transition metal oxides


Zbylé termíny mohou být využity pro přednášky hostů a zahraničních
profesorů, resp. jako náhradní, dojde-li k přeložení původního termínu
konání semináře. O případných změnách budete informováni e-mailem.


Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na jarní semestr šk. r. 2016/17

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 11:00 do 11:50 v posl. F1

 23.2.2017 Mgr. T. Hoder, Ph.D. Elektrická charakterizace DBD.

 2.3.2017 prof. V. Guerra: Unravelling vibrational excitation in molecular gases.

23.3. Bc. N. Tulisová - In situ studium vnitřního napětí tenkých vrstev deponovaných magnetronovým naprašováním
         Bc. S. Debnárová - Tribologické vlastnosti WBC vrstev

30.3. Dr. Jan Voráč - Extenzivní analýza molekulových spekter

6.4. Bc. K. Bernátová - EELS analýza uhlíkových vrstev
       Bc. M. Šlapanská - název bude oznámen

13.4. doc. J. Mlynář – Vysokoteplotní plazma v tokamacích

20.4. Dr. D. Kováčik - Plazma jako efektivní a inovativní nástroj pro
         povrchové úpravy – příklady spolupráce s průmyslem
              
27.4. Dr. Pavel Souček - X-B-C: nový materiál pro tvrdé povlaky se
        zvýšenou lomovou houževnatostí

4.5. Prof. Y. Pu 

11.5. Dr. J. Hnilica - Nelinearity a nestability při naprašování pulzy
        velkého výkonu

18.5. Dr. T. Homola - název bude oznámen

Zbylé termíny mohou být využity pro přednášky hostů a zahraničních profesorů, resp. jako náhradní, dojde-li k přeložení původního termínu konání semináře. O případných změnách budete informováni e-mailem.
Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na podzimní semestr šk. r. 2016/17
Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 11:00 do 11:50 v posl. F1

22.9. 2016 prof. M. Černák, doc. P. Vašina - Organizační pokyny, plán výuky a výzkumu, ERASMUS+

13.10. 2016 Ing. Jaroslav Ženíšek, Ph.D. - Difuze

20.10. 2016 doc. P. Vašina – Vývoj depozičního procesu a jeho využití pro růst tenkých vrstev

10.11. 2016 Mgr. V. Procházka – Diagnostika plazmatu pomocí LIF

24.11. 2016 Mgr. P. Jelínek - Plasma deposition of drug containing composite coatings

1.12.2016 Prof. Joost van der Mullen - Relaxation Experiments on Plasmas: Power Manipulation and Laser Agitation


Zbylé termíny mohou být využity pro přednášky hostů a zahraničních profesorů, resp. jako náhradní, dojde-li k přeložení původního termínu konání semináře. O případných změnách budete informováni e-mailem.Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na jarní semestr šk. r. 2015/16

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 11:00 do 11:50 v posl. F1


25.2. 2016 prof. M. Černák, doc. P. Vašina - Organizační pokyny, plán výuky a
výzkumu, Projekt OPVVV, ERASMUS+

3.3. 2016 prof. R. Schrittwieser – Electric and Magnetic Probe Measurements in the Scrape-Off Layer of ASDEX Upgrade

8.3. 2016 prof. Joost van den Mullen - The key-role of Thomson scattering in the
characterization of microwave plasmas
Upozornění: Seminář se uskuteční v mimořádný termín  8.3.2016 v 15:00 v zasedací místnosti děkanátu PřF

7.4.2016 Mgr. J. Daniel - Plazmochemická příprava ternárních karbidů

14.4.2016 Msc. Pierre-Louis Lee, Paris-Saclay University 

21.4.2016 Mgr. M. Fekete - Časový vývoj koncentrace rozprášených částic v HiPIMS

28.4.2016 Školení BOZP - účast povinná

5. 5. 2016 HAKONE přednášky
Mgr. Adam Obrusník - Two-phase fluid dynamics in atmospheric-pressure plasma jets and its implications on plasma chemistry

Mgr. Martina Mrkvičková - TALIF measurement of atomic hydrogen densities in a coplanar surface dielectric barrier discharge

12.5. 2016

Anne Bourdon (Ecole Polytechnique Paris, France) a Olivier Chanrion (National Space Institute, Technical University of Denmark)  - From laboratory scale plasmas to higher altitude discharges


19.5.2016 HAKONE přednášky

Mgr. Tomas Moravek - Pre-Townsend phase of coplanar barrier discharge breakdown

Mgr. Oleksandr Galmiz - Application of SDBD generated from liquid electrodes for tubes treatment17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5. 2016 - Náhradní termíny pro případ, že některý seminář bude využit pro přednášku hostů a zahraničních profesorů, semináře v rámci řešených projektů, resp. dojde-li k přeložení původního termínu konání semináře.


Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na podzimní semestr šk. r. 2015/16

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 11:00 do 11:50 v posl. F1

24. 9. 2015 prof. M. Černák – Organizační změny, plán výuky a výzkumu,
CEITEC, SOCRATES, ERASMUS
doc. P. Vašina – Řešení stávajících a příprava nových projektů

8. 10. 2015 Mgr. M. Jílek – Depozice DLC vrstev metodou filtrovaného oblouku

22. 10. 2015 TESCAN - Andrey Denisyuk: FIB-SEM advanced nanofabrication and in situ analysis.

5. 11. 2015 Mgr. A. Obrusník – Studium interakcí heliového plazmatu s biologickým
materiálem (buňkami)

19. 11. 2015 Mgr. P. Synek, Ph.D. – Dávkové ypracování spektroskopických dat.


3. 12. 2015 Vincent Fernandez, Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN), Nantes, Francie - Dimension and chemical state characterisation using New Vector Method of copper oxide nanoparticles supported on graphite by X-ray photoelectron spectroscopy.


17. 12. 2015 Mgr. Z. Bonaventura, Ph.D. – Vliv úhlového rozptylu na práh pro ubíhající
elektrony ve vzduchu


1. 10.,15. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. 2015 - Náhradní termíny pro případ, že některý seminář bude využit pro přednášku hostů a zahraničních profesorů, semináře v rámci řešených projektů, resp. dojde-li k přeložení původního termínu konání semináře.


Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na jarní semestr šk. r. 2014/15

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 11:00 do 11:50 v posl. F1

19. 2. 2015 Mgr. J. Ráheľ, Ph.D. (habilitační přednáška) – Makroskopická
homogenizace dielektrického bariérového výboje.

5. 3. 2015 doc. V. Buršíková, Ph.D. – Studium tepelně indukovaných strukturních změn
v nanokompozitních a nanokrystalických uhlíkových vrstvách.

12.3.2015 P.Novotný, P. Kunovský - Školení BOZP a PO - účast povinná!

19.3. 2015 Dr. Anton Manakhov - Biological Responses of the Plasma Polymers.

26. 3. 2015 Mgr. P. Synek, Ph,D. – Nehomogenity v mikrovlnném koaxiálním plazmatu v závislosti na tlaku a MW výkonu pozorované rychlou kamerou.


2.4.2015 Doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., Ústav materiálového výzkumu SAV, Košice – HiPIMS and HiTUS W-C nanocomposite coatings.

9. 4. 2015 Mgr. R. Žemlička - Třecí vlastnosti tvrdých a supertvrdých ochranných vrstev
vytvořených z titanu a uhlíku.

23.4.2015 Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. – MALDI-ToF spektroskopie a její aplikace ve výzkumu materiálů. 

30. 4. 2015 Mgr. V. Procházka – Fluorescenční měření hydroxylových (OH) radikálů v bariérových výbojích.

14. 5. 2015 Mgr. T. Homola, Ph.D. - Studium funkčních vrstev připravených metodou ALD.


Náhradní termíny pro případ, že některý seminář bude využit pro přednášku hostů a zahraničních profesorů, semináře v rámci řešených projektů, resp. dojde-li k přeložení původního termínu konání semináře.

Rozvrh seminářů ÚFE na podzimní semestr šk. r. 2014/15
Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 12:00 do 12:50 v posl. F1

18. 9. 2014 prof. Černák Základní informace o výuce a výzkumu v podzimním semestru. Ukončení projektu
CEPLANT a další plánované aktivity. Plánované investice. RIV.

25. 9. 2014 doc. Zajíčková Informace o aktivitách v rámci programu CEITEC.
Plán výjezdů učitelů a studentů v programu SOCRATES/ERASMUS.
Přednáška: Performance of Amine – Rich Plasma Polymers in Biosensing and Tissue Engineering.

9. 10. 2014 Mgr. T. Hoder, Ph.D. Streamerový průraz - od mikrovýbojů po el. výboje v horní atmosféře.

16.10 2014 Prof. Y. Akishev Streamers and their propagation on surfaces.

30.10. 2014 Dr. J. Schäfer: Laserová šlírová deflektometrie (LSD), chaos a žirafy.

6. 11. 2014 doc. P. Vašina Stanovení absolutní koncentrace rozprášených částic  ze samoabsorpce spektrálních čar.

13.11.2014. N. Cvetanović: Methods for spectroscopic measurement of electric field in gas discharges.

20. 11. 2014 Prof. David Cameron: Spatial and Roll-to-Roll Atomic Layer Deposition. 

27. 11. 2014 Mgr. P.Klein Nelinearity a nestability při naprašování pulzy velkých energií.

4. 12. 2014 Mgr. D. Pavliňák Plazmochemické modifikace biopolymerních  materiálů.

11. 12. 2014 doc. V. Buršíková Studium tepelně indukovaných strukturních změn v nanokompozitních a nanokrystalických uhlíkových vrstvách.


Další program seminářů bude průběžně upřesňován poněvadž se očekává příjezd několika zahraničních profesorů.


Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na jarní semestr šk. r. 2013/14
Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 12:00 do 12:50 v posl. F1

6. 2. 2014 Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku zástupců Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TU v Liberci
prof. Ing. Petra Loudy, CSc. a Ing. Totky Bakalové, Ph.D. "Představení přístrojového vybavení a řešených projektů Oddělení přípravy a
analýzy nanostruktur".

27. 2. 2014 prof. Černák,  prof. Janča, doc. Zajíčková - Plán výuky a výzkumných aktivit. Diplomové a doktorské a disertační práce. Konference symposia v r. 2014 a 2015. Informace o projektech CEPLANT, CEITEC, GAČR, TAČR a dalších. Investice v r. 2014 a 2015. RIV. Plán výjezdů v rámci programů SOCRATES/ERASMUS.  Přednášky zahraničních profesorů a pod. Film o aplikacích plazmatu na ÚFE.

13. 3. 2014 doc. P. Vašina , Mgr. R. Žemlička - Vývoj hybridního PVD-PECVD depozičního procesu pro laboratorní a průmyslová depoziční zařízení.

20.3.2014 Fabien Tholin, ONERA (The French Areospace Lab), The lightning risk  : fundamental aspects and aviation safety.

27. 3.2014 Mgr. Z. Bonaventura, Ph.D. - Nové směry v simulacích streamerových výbojů.

10. 4. 2014 Mgr. J. Šperka, Mgr. L. Potočňáková, Mgr. P. Zikán, doc. V. Kudrle – Vliv hypergravitace na klouzavý obloukový výboj.

17.4. 2014 Mgr. Petr Synek Ph.D. - Laserová diagnostika mikrovlnného pochodňového výboje.

24.4.2014 Mgr. Z. Navrátil, Ph.D. – Optická diagnostika MW výboje v neonu.

15. 5. 2014 Mgr. Pavliňák, prof. Černák – Povrchový bariérový výboj generovaný z vodní hladiny a jeho možné aplikace.Rozvrh vědeckých seminářů ÚFE na podzimní semestr šk. r. 2013/14

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 12:00 do 12:50 v posl. F1

19.9. 2013 Dr. Jan van Dijk, TU Eindhoven: Advances in Modelling Chemically  Complex Plasmas.

26. 9. 2013 prof. Černák - Plán výuky a výzkumných aktivit. Diplomové a doktorské prof. Janča disertační práce. Konference symposia v r. 2013 a 2014. doc. Kudrle Informace o projektech CEPLANT, CEITEC, doc. Zajíčková GAČR, TAČR a dalších. Investice v r. 2013 a 2014. RIV. Plán výjezdů v rámci programů SOCRATES/ERASMUS. Přednášky zahraničních profesorů a pod.

10. 10. 2013 Ing. Vladimír Čudek, Ph.D., Mgr. David Nečas, Ph.D.: Mapování tloušťky tenkých vrstev pomocí zobrazovací reflektometrie.

17.10.2013 Mgr. A. Manakhov, Ph.D.: Thermally reversible adhesion at a solid interface combining plasma polymerization and gas phase reactions.

24. 10. 2013 Mgr. J. Voráč: Laserová diagnostika plazmových trysek ve směsi vzácných plynů a vzduchu za atmosférického tlaku.

7. 11. 2013 Mgr. P. Souček: Preparation of superhard nanocomposite nc-TiC/a-C:H coatings and their characterization.

14.11.2013  RNDr. Bohuslav Rezek, PhD.: Technologie, rozhraní a funkční prvky nanokrystalického diamantu.

21.11.2013 Mgr. M. Klíma, Mgr. M. Gasic: Realizace technologie plazmových štěrbinových trysek v Magnum - Parket a.s.

5.12.2013 a 12.12.2013 Přednášky v rámci programu INNOLEC.

12.12. 2013 Mgr. D. Franta,Ph.D.: Univerzální disperzní model amorfních pevných látek.

19. 12. 2013 doc. L. Zajíčková, Ph.D.: Přehled zajímavostí z konferencí a zahraničních pobytů v roce 2013.

24. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11.  - Náhradní termíny pro případ, že některý seminář bude využit pro přednášku hostů a zahraničních profesorů, semináře v rámci řešených projektů, resp. dojde-li k přeložení původního termínu konání semináře.

INNOLEC

STANCU Gabi Daniel, Dr., Ecole Centrale Paris, FRANCE, December, 2013

"Plasma spectroscopic diagnostics "

Přednášky: 2.12.2013, Po 9-13hod (děkanát); 3.12.2013, Ut 9-13hod (děkanát)


COSTIN Claudiu, Dr., “Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Physics, ROMANIA, December, 2013

"Plasma sources for material processing"

Přednášky : 4.12. 2013, St 9-12hod (děkanát); 5.12.2013, Ct 9-12hod (F1)


PAILLOL Jean-Hugues, prof., Université de Pau et des pays de ĺAdour (UPPA), FRANCE, December, 2013

"Negative corona unter DC and nanosecond voltage pulse, back corona, streamer modelling"

Přednášky : 11.12. 2013, St 16-19hod (děkanát)


TACCOGNA Francesco, Dr., Institute of Inorganic Methodologies and Plasmas (CNR-IMIP), ITALY, December, 2013

"Plasma Virtual Lab by Particles "

Přednášky : 12.12.2013, Ct 9-12hod (F1); 13.12. 2013, Pa 9-13hod (děkanát)


Professor Cameron will give two lectures on the “Atomic Layer Deposition and Plasma Catalysis for Air Treatment”.

17th Dec at 9 am: Atomic Layer Deposition

18th Dec at 9 am: Plasma Catalysis for Air Treatment

Lecture room: bld. 4, room: 01031


Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. – MALDI-ToF spektroskopie a její aplikace               

                                                    ve výzkumu materiálů.