Ústav fyzikální elektroniky

VýZKUM a VÝVOJ na ÚFE

Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy CEPLANT.

Projekty řešené na ÚFE.