Stipendijní a grantové programy

Stipendia pro bakalářské a magisterské studenty

Tato se sekce je prozatím prázdná. Jakmile budeme mít informace o nových stipendiích a grantech, podělíme se o ně s vámi.​


Stipedia pro doktorské studenty a mladé vědce

Firma ThermoFisher Scientific a Československá mikroskopická společnost (ČSMS) vyhlašují každoroční soutěž o udělení dvouletého stipendia mladému vědeckému pracovníkovi (do 35 let - mimo délky mateřské/rodičovské dovolené) nebo doktorskému studentovi v celkové výši 200 tisíc Kč. Stipendium se uděluje pro ty, kteří ke své vědecké práci používají elektronovou/iontovou mikroskopii, nebo přímo využívají výsledků získaných elektronovou mikroskopií, XPS, μCT a nanoCT nebo popřípadě mají prokazatelnou publikační činnost včetně prezentací v rámci odbornosti.

Veškeré informace najdete zde. Přesné znění pravidel a požadavků najdete na tomto odkazu. Deadline pro podání přihlášky je 31. května 2023.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info