Demonstrační experimenty

"Lépe jednou vidět na vlastní oči, než si desetkrát nechat vyprávět."

Ústav fyzikální elektroniky nabízí středním školám placené bloky demonstračních experimentů. Experimenty jsou předváděny na PřF, Kolářská 2,  Brno. Vybírat si lze z následujících témat:

Téma 1: Mechanické kmitání a vlnění

Blok A: Mechanické kmity

Harmonické kmitání – kinematika
Skládání kmitání
Dynamika kmitavého pohybu
Tlumený oscilátor
Vynucené kmity, rezonance
Vázané kmity

Blok B: Vlny

Vznik a šíření vlnění
Odraz vlnění, stojaté vlnění,
Interference vlnění
Ohyb vlnění

Blok C: Zvuk

Zdroje zvuku
Vlastnosti zvuku

Téma 2: Elektřina a magnetizmus

Blok A: Elektrostatika

Triboelektrické jevy
Elektrostatická indukce
Vzájemné působení nábojů
Rozložení náboju na vodičích
Elektrické siločáry
Elektrický potenciál

Blok B: Elektrický proud v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech

Zdroj elektromotorického napětí
Vodiče a izolátory
Vedení elektrického proudu v plynech
Vedení elektrického proudu v kapalinách
Vedení elektrického proudu v polovodičích

Blok C: Magnetické pole proudovodičů a magnetické vlastnosti látek

Vzájemné silové působení proudovodičů
Magnetické pole v okolí proudovodičů
Magnetické vlastnosti látek

Blok D: Nestacionární proudy a elektromagnetická indukce

Obvod s indukčností a kapacitou
Transformátor
Rozvod elektrické energie energetika
Trojfázová soustava
Elektrické motory

Blok E: Elektromagnetické vlny

Decimetrové vlny, Lecherovy dráty
Centimetrové vlny
Pokusy s mikrovlnnou troubou

Téma 3: Optika

Blok A: Geometrická optika

Přímočaré šíření světla
Odraz a lom, úplný odraz
Zrcadla
Čočky
Optické přístroje

Blok B: Vlnová optika

Interference světla

Ohyb světla

Blok C: Zdroje světla, IR a UV záření

Spojité, pásové a čarové spektrum
Zdroje světla
Pokusy s IR zářením
Pokusy s UV zářením

Blok D: Polarizace světla

Vlastnosti polarizovaného světla
Polarizace odrazem a rozptylem
Polarizace dvojlomem

Autor videa: Anežka Winklerová

Podle přání bude možné připravit i spojené výběry z více bloků v rámci jednotlivých témat.

Každý blok může být proveden ve dvou variantách:

  • Motivační, vhodné na začátku výkladu dané partie.
  • Shrnující, jako připomenutí a zopakování právě probrané látky.

Obě varianty budou obsahovat obdobné experimenty, lišit se bude zejména slovní komentář.

Délka bloku je 60 minut.

Mám zájem o experimenty

Kdy?

Pátek 8:00 - 9:50, středa 15:00 - 16:50. Jiné termíny po domluvě.

Pro koho?

Nejméně 20 studentů, maximální počet 70.

Za kolik?

30 Kč na studenta.

Načítám mapu…

Máte zájem o demonstrační experimenty? Kontaktujte nás.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info